Atça Tarihçe

Çarşamba, 19 Ağustos 2015 by

  Atça Tarihçe | Atça’nın Kuruluşu Bugüne kadar bu topraklar nice medeniyetlerin beşiği olmuş nice milletleri sinesinde yaşatmıştır. Türk tarihi araştırmacısı Yılmaz Öztuna’nın “Türkiye Tarihi” adlı kitabının C.1, S.33’de Batı Anadolu kıyılarına yerleşen ( Büyük Menderes ile Gediz Nehirleri arasında) İyonyalılardan bahsetmektedir. MÖ.2000 yıllarında bu topraklara yerleşmişler,uzun süre Hititlere tabi olmuşlardır. İyonlar zamanla Yunanistan’dan gelen

TOP